Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız;

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre Eylül 2018 dönemi Optik fatura tutarları ;

Devamını oku...

Değerli meslektaşlarımız

Türk Optisyen ve Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulunun yapılmasını akamete uğratan Paralel Dernek Yapılanması ile ilgili mahkeme kararı açıklandı.

Özet olarak; Davacı derneğin ilk genel kurulunun yapılmamış olması ve dolayısıyla zorunlu organlarının teşekkül etmemiş olması sebebiyle fiil ehliyetine sahip olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin tesis edildiği, Kanuna eklenen geçici 4. maddede

Devamını oku...

Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız;

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre Ekim 2018 dönemi Optik fatura emekli katılım payı tutarları ;

Devamını oku...

Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız;

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre Ağustos 2018 dönemi optik fatura tutarları ;

Devamını oku...

Özel Hastaneler, Özel Dal Merkezleri, Üniversite ve Kamu Hastaneleri içerisinde bulunulan Dijital Ekranlar, Monitörler, Panolar vb. yollarla yapılan reklam ve tanıtımların belirli merkezlere yönlendirildiği, haksız kazanç temini ve benzer merkezler arasında haksız rekabete sebebiyet verildiği sözlü ve yazılı olarak Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Bu doğrultuda, Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmış Optisyenlik Müesseseleri, Eczaneler, Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri, İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri ile Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezleri hakkında yapılan Reklam ve Tanıtımlar var ise çok acilen sonlandırılmasının sağlanması, mevzuata aykırı hareket edenlerin tespiti halinde Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Biriminin ilgi sayılı yazısı ekte sunulmuş olup belirtilen hükümler doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Önemle bilgilerinize sunulur. iyi çalışmalar.

İl sağlık Müdürlüğü'nün yazısını okumak için tıklayınız.