Federasyonumuzun  Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.04.2019 Pazartesi günü saat 12.00'de 847/1 Sok. No:4 Büyük Beyler işhanı K:3/305 Konak-İZMİR adresindeki Federasyon ofisimizde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29.04.2019 Pazartesi aynı saatte Federasyon ofisimizde yapılacaktır. Olağan Genel Kurulumuza delegeleriniz ile katılımınız rica olunur.

Gündem

1. Açılış, saygı duruşu
2. Divan seçimi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir gider tablosu ve denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı İbraları
5. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Konfederasyon temsilci üyelerinin seçilmesi
6. Üye aidatlarının belirlenmesi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış

Anasayfa > Haberler > EGE GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER DERNEKLERİ FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI