Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonumuzun 29/04/2019 günü Dernekler Kanunu ve Federasyon Tüzüğümüzde işaret edilen hukuka istinaden yapılması gereken Olağan Genel Kurulu (2. Toplantısı), toplantı yeter sayısına ulaşılamamış olması nedeniyle yapılamamıştır. Bilgilerinize.

Anasayfa > Haberler > FEDERASYONUMUZUN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA