Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonumuzun 29/04/2019 günü Dernekler Kanunu ve Federasyon Tüzüğümüzde işaret edilen hukuka istinaden yapılması gereken Olağan Genel Kurulu (2. Toplantısı), toplantı yeter sayısına ulaşılamamış olması nedeniyle yapılamamıştır.

Federasyonumuz üye Derneklerinden, Gaziantep Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mehmet Kahraman tarafından kaleme alınıp imzalanan ve Genel Kurulda 3. Madde görüşülürken Federasyon Delegelerimize hitaben okunması istemiyle gönderilen 21.04.2019 tarih ve 2019/006 sayılı GOGD görüşü, Genel Kurul gerçekleşmediği için okunamamıştır. Bununla birlikte hedefinde Federasyon Başkanımız olan söz konusu yazı içeriğinden ve üslubundan bırakınız Delegelerimizin tüm üye olan yada olmayan meslektaşlarımızın haberi olmasında fayda görerek ilgi yazıyı Federasyon sitemiz üzerinden yayınlıyoruz.

Ancak yazı içinde geçen ifade ve beyanların hepsine belgeleriyle cevap vermek hakkımız saklı kalmak kaydıyla ve ancak ilgi yazıya cevap vermeden önce, yazı içinde geçen yine Federasyon başkanımıza hitaben yazıldığı aşikar olan, "tedarikçi bir lens firmasından avata istediniz.." İfadesi içinde geçen "Avata" kelimesine Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğünde karşılık bulamadığımız için ilgi  Derneğimiz tarafından kullanılan kelimeye açıklık getirilmesini ve yine yazılı olarak Federasyonumuza bildirilmesi gereğini tüm gözlükçü ve optisyen meslektaşlarımızın huzurunda ifade ederiz.

Meslektaşlarımıza, Saygılarımızla.

Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu

Mehmet KAHRAMAN'ın yazısını okumak için tıklayınız.