İzmir ve Ege Gözlükçüler Optisyenler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.07.2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Milli Kütüphane cad. No:19 Tibaş İşh. No:4/401 Konak-İZMİR adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14.07.2021 Çarşamba günü aynı saat ve adreste aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
 

Gündem :

1. Yoklama, açılış konuşması, saygı duruşu,
2. Genel Kurul başkanlık Divan teşkili,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası
6. Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonundan ayrılma kararı ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
7. 3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odasının Kurulması sebebiyle Derneğimizin tasfiyesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
8. 3. şahışlarla, Kurum ve Kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin feshi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
9. Üye aidat borçlarının silinmesi
10. Dilek ve temenniler,
11. Kapanış.

Anasayfa > Haberler > İZMİR VE EGE GÖZLÜKÇÜLER OPTİSYENLER DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA