Ege Optisyenler Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.07.2021 Çarşamba günü saat 13.00’de Milli Kütüphane cad. No:19 Tibaş İşh. No:4/401 Konak-İZMİR adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14.07.2021 Çarşamba günü aynı saat ve adreste aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere yapılacaktır.

 Gündem :

1. Yoklama, açılış konuşması, saygı duruşu,
2. Genel Kurul başkanlık Divan teşkili,
3. Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonundan ayrılma kararı ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
4. 3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odasının Kurulması sebebiyle Derneğimizin tasfiyesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
5. 3. şahışlarla, Kurum ve Kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin feshi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
6. Üye aidat borçlarının silinmesi
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.

Anasayfa > Haberler > EGE OPTİSYENLER DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA