Başkan                        :    Ersan TÜYENE
Başkan Yardımcısı    :    Serhan GENGEÇ
Genel Sekreter           :    Esma DERE
Sayman                       :    Burak ÇAKMAKÇI
Üye                               :    İlhami KÜRCAN